İş Analizi Eğitimi

is.analizi

Kapsam
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar; başından sonuna tüm iş ve süreçlerinin sonuçlarını etkileyen faktörleri belirleyebilecek, başarı koşullarını tespit edecek, risk ve fırsatları analiz edebilecektir. Bunun yanında katılımcılar işlerinin yaşam döngüsü boyunca istenen sonuçları üretmesini sağlayacak temel bilgilere sahip olacak ve çıktı odağı yerine sonuç odağına yönelebilecek araç setine sahip olacaktır.

Eğitimin İçeriği
Eğitim 6 modülden oluşmaktadır.

Modül 1 İş Tanımı

 • İşin tanımlanması
 • Sınır Tespiti
 • İş Bağlamı
 • İç – Dış Hususlar
 • İlgili Taraflar

Modül 2 Durum Analizi

 • İşin detaylı tanımı
 • İş hedeflerinin belirlenmesi
 • Beklenti ve etkilerin tespiti
 • İş stratejilerinin oluşturulması

Modül 3 İş Süreçleri

 • Süreç tanımı ve süreç hiyerarşisi
 • Sonuç – çıktı – girdi tanımı
 • Ölçüm ve geri besleme

Modül 4 Risk Yönetimi

 • Risk ve fırsat tanımı
 • Risk değerlendirme prosesi
 • Temel risk değerlendirme metotları
 • Önlem kültürü e yöntemleri


Modül 5 İş – Süreç Yaşam Döngüsü

 • Yaşam döngüsü çevrimi
 • Döngü aşamalarının özel şartları
 • Değişimin izlenmesi
 • Esnek stratejik yönetim

Modül 6 Kurum Kültürü ve Kurum Hafızası

 • Kültür – Kurum Kültürü
 • Deneyim Merkezi
 • Kurum nehrinin oluşturulması
 • Kurallar – Yaratıcılık dengesi

Süresi :  24 saat.

Eğitim Yöntemleri:
Her modülde, seminer, tartışma, uygulama, iş oyunları ile paylaşım yöntemleri uygulanacak, katılımcıların ihtiyaçlarına uygun materyalle desteklenecektir. Konu bütünlüğü ve modüllerin ilişkilerinin kurulması amacıyla örnek proje(ler) üzerinden çalışma yapılacaktır.

İsteğe ve çalışma programına bağlı olarak ardışık eğitim yapılabileceği gibi her modül ayrı yarım günlerde veya aralıklı olarak ikişer modül olacak şekilde ayrı günlerde yapılabilir.