Yetki, Güç, Otorite

Yetki Guc Otorite01

Amaç
Hızlı değişimlere ayak uydurmanın en önemli koşullarından biri olan yetki devri ve etkili güç kullanım yöntemlerini aktarmak.

Eğitimin İçeriği

Yetki devri ve yetki çeşitleri
Takipçilere yetki verme aşamalar
Yetki, Güç, Otorite İlişkisi
Gücün Kaynakları
Güç Kullanımı ve Güç Tribi

Biçim
Yüz yüze eğitim: Klasik oturma düzeninde sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanmış ve iyi şekilde havalandırılan toplantı salonunda konuşmacının hazırlamış olduğu sunum anlatımı gerçekleştirilecektir.
Online eğitim: KVKK uyumlu olan uzaktan eğitim/toplantı yazılımı ile her seferde maksimum 50 kişilik gruplar şeklinde yapılacak ve konuşmacının hazırlamış olduğu sunum anlatımı gerçekleştirilecektir.

Katılımcı Profili
Sahip olduğu yetkiyi ve gücü etkili olarak kullanmak isteyen yöneticiler ve yönetici adayları
Süresi :  90 dk Tavsiyemiz 40 dk lık 2 sekans ve 10 dk aradan oluşmasıdır.