Proje Yönetimi Eğitimi

projeyonetimi

Kapsam
Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar; projelerin seçimi ve sınıflandırmasını yapacak temel yeteneklere sahip olacak, sistematik olarak projeyi sonuç ulaştıracak adımları bilecek, proje ilerlemelerini takip ve kontrol yeteneğine kavuşacak, yönettikleri veya yer aldıkları takımların görev paylaşımlarını doğru olarak yapabilecektir. Projelerin zamanında, bütçesinde ve gereken amaca ulaşacak şekilde tamamlanması için doğru kontrol ve geri besleme yöntemlerini bilecektir.

Eğitimin İçeriği
Eğitim 5 modülden oluşmaktadır.

Modül 1 - Problem tanımlama

 • Vaka inceleme
 • Problem tanımlama
 • Neden tespiti 

Modül 2  - Problem çözme

 • Problem çözme adımları
 • Problem çözme süreci
 • Kaynak Yönetimi 

Modül 3 - Zaman Yönetimi

 • Zaman planlaması
 • Görev sınıflandırma
 • Proje için zaman planlaması 

Modül 4 - Takım Yönetimi

 • Görev – Yetki – Sorumluluk
 • Farklı kişilikleri yönetme
 • Geri Besleme 

Modül 5 - Proje Yönetimi

 • Proje planlaması
 • Wbp
 • Kritik yol analizi
 • Kaynak atama ve seviye Yönetimi
 • Proje izleme
 • Görev Yönetimi
 • Proje sonuçlandırma
 • Proje kapanışı
 • Geri besleme

Katılımcı Profili
Duygularını tanımak, duygusal farkındalık kazanarak bakış açısını değiştirmek isteyen herkes.
Süresi :  İlk 4 modül yarım gün, 5. Modül 1 tam gün uzunluktadır. (14 Saat)

Eğitim Yöntemleri:
Her modülde, seminer, tartışma, uygulama, iş oyunları ile paylaşım yöntemleri uygulanacak, katılımcıların ihtiyaçlarına uygun materyalle desteklenecektir. Konu bütünlüğü ve modüllerin ilişkilerinin kurulması amacıyla örnek proje(ler) üzerinden çalışma yapılacaktır.

İsteğe ve çalışma programına bağlı olarak ardışık eğitim yapılabileceği gibi her modül ayrı yarım günlerde veya aralıklı olarak ikişer modül olacak şekilde ayrı günlerde yapılabilir. 5. Modül de ihtiyaç halinde 2 yarım güne bölünebilir.