Kurumsal Gelişim Eğitimleri

Farkindamisin

InsanlarBirbirindenFarklidi

Kurumların insan kaynağını oluşturan kalifiye personel dönemin koşulları altında;

-Takım çalışmasına entegre olamamakta,
-Kişisel gelişimini sürdürememekte,
-Koordinasyon ve iletişim güçlüğü çekmektedir.

Bu durum, kalifiye olduğu öngörülen insan kaynağını, boynuna asılan plastik kimliğe mahkum etme sorununu beraberinde getirmektedir.

Gelecek dönem, insan ve teknolojinin bir arada uyum içinde ilerlemesini zorunlu kılacak ve yeni dönem şirketlerde, insan yönetimi ve bilgi teknolojilerinin ortaklığı stratejik bir zorunluluk halini alacaktır.

En köklü çözüm; bireyin akan zamanı algılayarak, farkına vardığı evren içerisinde -kendini örnekleyerek- köklerindeki potansiyeli (bilgiyi) keşfetmesi. Bu sayede kişisel mutluluk ve iç huzuru yakalaması, iş hayatında da bu bilgi ve deneyim ile takım arkadaşları ile etkili iletişim ve sonuç odaklı hareket etmesini sağlamaktadır.

DegisimeHazirMisin

YÖNETSEL YETKİNLİK EĞİTİMLERİ / BAĞIMLILIK YARATAN LİDER EĞİTİMLERİ

Sorumluk Sahibi Olmak
Birbirini Tamamlayan Takım Çalışması
Yetki – Güç – Otorite
İş Başında İş Eğitim Teknikleri
Temel Değerlerle Yönetim